Welkom op de website van de Fiat Tractor Club

Een website voor mensen met een passie voor Fiat. Een site waar veel informatie is te vinden over Fiat-tractoren en in het bijzonder over de Fiat Tractor Club. Een site waar een ieder vragen kan stellen over Fiat en binnen 48 uur antwoord krijgt. Een site waar input van harte welkom is, zodat deze aantrekkelijk blijft voor alle leden.

Meld je aan voor de toertocht op zaterdag 20 mei in Winterswijk!! – Zie het kopje ‘Nieuws’ 

Vragen of opmerkingen? Bel of mail gerust.

Bestuur Fiat Tractor Club

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

Oud logo

Fiat 45-66 en 55-66 V smalspoor van Roland Jongerius

Nu verkrijgbaar: kleding met FTC-logo! Kijk snel op de betreffende pagina voor meer informatie!

Oene
Oene

3e generatie Fiat

Promotie op nostalgische boerendag Opende. Trekker Jan ten Hoor

Toertocht Westerkwartier

JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de Fiat Tractor Club wordt gehouden op zaterdag 4 maart 2023. Aanvang: 10.00 uur. Locatie: H. Witteveen Mechanisatie B.V., Wenumseweg 39 te Wenum Wiesel.

DAGPROGRAMMA

1. Jaarvergadering
2. Gastspreker
3. Lotenverkoop
4. Fiat-trekkers kijken
5. Lunch
6. Fiat kennisquiz
7. Verloting
8. Uitslag Fiat kennisquiz en prijsuitreiking
9. Afsluiting

AGENDA JAARVERGADERING

1. Welkom en opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag jaarvergadering 2022
4. Verslag activiteiten 2022
5. Verslag kascommissie over 2022
6. Financiële verantwoording 2022/begroting 2023
7. Benoeming kascommissie volgend jaar
8. Voordragen en eventuele benoeming nieuw bestuurslid
9. Activititeiten 2023
10. Voorstel om opbrengst toertocht aan goed doel te doneren
11. Rondvraag
12. Sluiting

Opgave vóór 25 februari via e-mail info@fiattractorclub.nl of via WhatsApp bij Klaas Timmer of Willy Hesselink

Activiteiten in 2023

20.05.2023
Locatie: Stemerdinkweg 2 te Winterswijk.
Inloop vanaf 09.00 uur met koffie en krentenwegge. Start toertocht stipt om 10.30 uur. Tussendoor pauze. Einde rond 16.00 uur.
Kosten: € 15,00 p.p.
Opgave vóór 01.05.2023 via info@fiattractorclub.nl of via Whatsapp bij Willy Hesselink (tel.nr. 06-51 13 71 33)

24.06.2023
Toertocht Ad Hagenaars, Slotstraat 4 te Oudgastel
Aanvang: 10.00 uur
Kosten: € 15,00 p.p.
Opgave vóór 17.06.2023 via info@fiattractorclub.nl of via Whatapp bij Klaas Timmer

08.07.2023 en 09.07.2023
Oldtimer Show Zuuk
Aanvang naar verwachting rond 10.00 uur. De FTC is tijdens deze dagen ruim vertegenwoordigd.
Kosten: onbekend

LA PICCOLA
We hebben enthousiaste reacties ontvangen op de magazines die we in 2022 hebben gemaakt. Dank daarvoor!
In 2023 gaan we hiermee door. De eerstvolgende editie van ‘La Piccola’ zal naar verwachting medio juni verschijnen. Heeft u input, op- of aanmerkingen?
Laat het ons weten via mail of Whatsapp aan het bestuur. Met uw input wordt het magazine alleen maar leuker en interessanter.

En u weet het: met z’n allen kunnen we meer dan alleen. De Fiat Tractor Club is er voor ons allemaal!

Wij wensen u een gezellig Fiatjaar toe, uiteraard in goede gezondheid!

Graag tot ziens bij onze jaarvergadering en/of één van onze andere activiteiten.

Bestuur Fiat Tractor Club

Word ook lid!

De Fiat Tractor Club is een club met actieve en gemotiveerde leden. Voelt u zich ook aangetrokken tot deze club? Meld u zich dan aan als lid! Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar.