Fiat Tractor Club

Harry Linthorst, voorzitter
Willy Hesselink, vice-voorzitter
Eric Krechting, secretaris
Klaas Timmer, penningmeester
Aaldert Feijen, tweede penningmeester
Willem Jan Kloezeman, bestuurslid

Activiteitencommissie Klaas Timmer, tel.nr. 06-45 19 53 05

Mailadres van de Fiat Tractor Club: info@fiattractorclub.nl


Contributie
Het lidmaatschap bedraagt € 20,– per jaar.
Als gevolg van de coronacrisis hebben er de afgelopen twee jaren weinig tot geen activiteiten plaatsgevonden. Daarom heeft het bestuur besloten in 2022 voor bestaande leden geen contributie te innen.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar.

Plaatsen van advertenties op de website
In de advertentie die wordt geplaatst in de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ wordt uw eigen mailadres en telefoonummer vermeld zodat koper en verkoper direct contact met elkaar kunnen opnemen.
Laat het tijdig weten wanneer de advertentie niet meer relevant is, zodat deze uit de rubriek kan worden verwijderd.

Word ook lid!

De Fiat Tractor Club is een club met actieve en gemotiveerde leden. Voelt u zich ook aangetrokken tot deze club? Meld u zich dan aan als lid!
Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar.