Het bestuur van de Fiat Tractor Club

Harry Linthorst
1e voorzitter
06-83983265
hlinthorst@hetnet.nl
Willem Vos
1e penningmeester
06-54330921
wivotransport@kpnmail.nl
Klaas de Weerd
2e penningmeester
06-25092442
duwerasale@hotmail.com
Klaas Timmer
activiteitencontact
06-45195305
klaasencorrie@gmail.com

Word ook lid!

De Fiat Tractor Club is een club met actieve en gemotiveerde leden. Voelt u zich ook aangetrokken tot deze club? Meld u zich dan aan als lid!
Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar.