Fiat Tractor Club

Harry Linthorst, voorzitter
Willem Jan Kloezeman, bestuurslid
Klaas Timmer, penningmeester
Kees de Man, bestuurslid
Willy Hesselink, bestuurslid
Aaldert Feijen, tweede penningmeester

Activiteitencommissie Klaas Timmer, tel.nr. 06-45 19 53 05

Mailadres van de Fiat Tractor Club: info@fiattractorclub.nl


Contributie
Het lidmaatschap bedraagt € 20,– per jaar. De facturen 2024 zijn eind januari 2024 verzonden. Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact op met onze penningmeester.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar.

Plaatsen van advertenties op de website
In de advertentie die wordt geplaatst in de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ wordt uw eigen mailadres en telefoonummer vermeld zodat koper en verkoper direct contact met elkaar kunnen opnemen.
Laat het tijdig weten wanneer de advertentie niet meer relevant is, zodat deze uit de rubriek kan worden verwijderd.

Word ook lid!

De Fiat Tractor Club is een club met actieve en gemotiveerde leden. Voelt u zich ook aangetrokken tot deze club? Meld u zich dan aan als lid!
Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar.